Lidmaatschapsformulier Rotterdam Chapter
/ /
Door lid te worden dien je het Lidmaatschapsformulier volledig in te vullen, en accepteer je de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld:

Dit is een vrijwaring, lees alvorens het formulier in te vullen. Ik erken dat de Club Rotterdam Chapter en de aan hen gelieerde ondernemingen, mijn Rotterdam Chapter en hun respectievelijke officers, directors, medewerkers en vertegenwoordigers (hierna de “GEVRIJWAARDEN”) niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor verwonding (daaronder begrepen verlamming of dood) of schade aan mijn eigendommen gedurende enige Rotterdam Chapter activiteiten en resulterend van daden of verzuimen gedurende het uitvoeren van de taken van de GEVRIJWAARDEN. Zelfs als de verwonding of schade het gevolg is van nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet). Ik weet en erken dat alle Rotterdam Chapter leden en hun gasten vrijwillig en voor eigen risico deelnemen aan alle Rotterdam Chapter activiteiten en ik aanvaard alle risico’s die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten. Ik vrijwaar de GEVRIJWAARDEN voor alle schade aan mijn persoon die het gevolg kunnen zijn van deelname aan Rotterdam Chapter activiteiten. Ik vrijwaar de GEVRIJWAARDEN voor alle schade aan mijn eigendommen die het gevolg kunnen zijn van deelname aan Rotterdam Chapter activiteiten. Ik weet dat dit betekent dat ik geen rechtszaak zal beginnen tegen de GEVRIJWAARDEN wegens verwonding of schade aan mijzelf die het gevolg zijn van of verband houden met de uitvoering van hun chapter – taken bij het sponsoren, plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen, behalve in het geval van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet. Ik weet dat dit betekent dat ik geen rechtszaak zal beginnen tegen de GEVRIJWAARDEN wegens verwonding of schade aan mijn eigendommen die het gevolg zijn van of verband houden met de uitvoering van hun chapter – taken bij het sponsoren, plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen, behalve in het geval van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet. Ik begrijp dat de GEVRIJWAARDEN soms foto’s nemen van deelnemers aan evenementen voor publicatie in Rotterdam Chapter brochures en ik geef hierbij toestemming tot het nemen van mijn foto in deze context en voor dit doeleinde. Door deze verklaring te tekenen bevestig ik dat ik deze vrijwaring heb gelezen en volledig begrijp en dat ik niet af ga op verklaringen of mededelingen van de GEVRIJWAARDEN.

Jaarlijkse bijdrage.
Een motorseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het motorseizoen schriftelijk bij de Treasurer te worden gedaan. Mocht u een gratis seizoen lidmaatschap van een van onze sponsors hebben gekregen dan dient u te allen tijden uw lidmaatschap zelf te beëindigen.

Wie mogen lid worden van Rotterdam Chapter?
Iedereen die in het bezit is van een Harley Davidson van welke leeftijd dan ook is van harte welkom bij Rotterdam Chapter. Kom eens langs in ons Chapter Home om nader kennis te maken !

Hoe kun je lid worden?
Je kunt alleen lid worden als je in het bezit bent van een Harley Davidson, en door het volledige lidmaatschapsformulier in te vullen op deze website. Rotterdam Chapter zal je aanvraag in behandeling nemen en je zo snel als mogelijk (in ieder geval binnen een maand) een bericht sturen.

Lidmaatschap per kalenderjaar? 
De contributie bedraagt:

  • 65 Euro voor rijdende leden;
  • 35 Euro voor duo passagiers of tweede rijdend lid per gezin;
  • 50 Euro voor donateurs.

Twijfel je nog aan deze gezamenlijke beleving? Op onze site vind je ook de agenda van ons actieve Chapter. Kom anders eerst eens vrijblijvend langs als er een ride-out georganiseerd wordt en doe mee. Je zult merken dat de beleving van Harley-Davidson met anderen nog veel leuker is dan alleen.