CORONA UPDATE !

Author: Geen reacties Share:

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen maandag en de daarin aangekondigde maatregelen rondom het weer oplaaien van en het snel groeide aantal Corona besmetting hebben we als bestuur zojuist een spoedoverleg gevoerd. De strekking van de hernieuwde maatregelen is is duidelijk; 1,5 meter afstand, geen groepen, sluiting kantines, en alleen noodzakelijke reizen. 

Hoe goed wij als Rotterdam Chapter en alle leden het ook hebben gedaan de afgelopen tijd zowel in het Chapter Home als met de ritten, kunnen wij als bestuur momenteel niet anders besluiten dan het Chapter Home te sluiten en alle activiteiten en ritten te af te zeggen tot in ieder geval eind oktober.  

Als bestuur zullen we de RIVM voorschriften blijven volgen en blijven kijken naar mogelijkheden voor onze vereniging om weer iets te doen voor onze leden. We houden jullie via deze website op de hoogte.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

“Een vereniging zijn we samen, en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”‘

Namens het dagelijks bestuur van het Rotterdam Chapter

Dank

  Next Article

Fotoverslag : Rotterdam Chapter BBQ 2020

Dan zal je dit ook leuk vinden