Lidmaatschapsformulier Rotterdam Chapter


  Nieuw lidIk ben al lid, maar wil mijn gegevens updaten
  / /  JaNee


  jaNee

  (U kunt uw keuze altijd wijzigen, of achteraf een bepaalde foto(s) of persoonlijke gegevens laten verwijderen)

  Na het invullen als nieuw (of bestaand) lid ontvangt u automatisch een welkomst bericht zodat u weet dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Ontvangt u dit welkomst mailtje niet binnen 1 dag neem dan svp even contact op.

  |

  Alleen door het Lidmaatschapsformulier volledig in te vullen kun je lid worden.

  Door na het invullen van het lidmaatschapsformulier op “verzenden” te klikken, accepteer je de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld:

  Ik erken dat de Club Rotterdam Chapter en de aan hen gelieerde ondernemingen, mijn Rotterdam Chapter en hun respectievelijke officers, directors, medewerkers en vertegenwoordigers (hierna de “GEVRIJWAARDEN”) niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor verwonding (daaronder begrepen verlamming of dood) of schade aan mijn eigendommen gedurende enige Rotterdam Chapter activiteiten en resulterend van daden of verzuimen gedurende het uitvoeren van de taken van de GEVRIJWAARDEN. Zelfs als de verwonding of schade het gevolg is van nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet). Ik weet en erken dat alle Rotterdam Chapter leden en hun gasten vrijwillig en voor eigen risico deelnemen aan de Rotterdam Chapter activiteiten en ik aanvaard alle risico’s die het gevolg zijn van dergelijke activiteiten. Ik vrijwaar de GEVRIJWAARDEN voor alle schade aan mijn persoon die het gevolg kunnen zijn van deelname aan Rotterdam Chapter activiteiten. Ik vrijwaar de GEVRIJWAARDEN voor alle schade aan mijn eigendommen die het gevolg kunnen zijn van deelname aan Rotterdam Chapter activiteiten. Ik weet dat dit betekent dat ik geen rechtszaak zal beginnen tegen de GEVRIJWAARDEN wegens verwonding of schade aan mijzelf die het gevolg zijn van, of verband houden met de uitvoering van hun chapter – taken bij het sponsoren, plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen, behalve in het geval van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet. Ik weet dat dit betekent dat ik geen rechtszaak zal beginnen tegen de GEVRIJWAARDEN wegens verwonding of schade aan mijn eigendommen die het gevolg zijn van of verband houden met de uitvoering van hun chapter – taken bij het sponsoren, plannen of uitvoeren van dergelijke evenementen, behalve in het geval van grove nalatigheid of kwaadwillig opzet. Ik begrijp dat de GEVRIJWAARDEN soms foto’s nemen van deelnemers aan evenementen voor publicatie in Rotterdam Chapter brochures of op de website. Bij het aanmelden heb ik aangegeven of dit wel of niet is toegestaan. Ik begrijp dat -indien ik geen toestemming heb gegeven voor het plaatsen van foto’s- het toch kan voorkomen dat er een foto waarop ik , mijn motor, of een door mij meegenomen introducee te zien is gepubliceerd wordt. Ik zal dit melden conform de rechten in het privacybeleid, en Rotterdam Chapter een redelijke termijn geven deze foto of publicatie te verwijderen.

  Ik ga akkoord met het gegeven dat Rotterdam Chapter geen enkele gevolgen accepteert m.b.t. (onjuiste) informatie, gegevens, foto’s of publicaties op de website, of de gevolgen voortvloeiend daaruit !

  Jaarlijkse bijdrage.
  Een motorseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het motorseizoen schriftelijk bij de Treasurer te worden gedaan. Mocht u een gratis seizoen lidmaatschap van een van onze sponsors hebben gekregen dan dient u te allen tijden uw lidmaatschap zelf te beëindigen.

  Wie mogen lid worden van Rotterdam Chapter?
  Iedereen die in het bezit is van een Harley Davidson van welke leeftijd dan ook is van harte welkom bij Rotterdam Chapter. Kom eens langs in ons Chapter Home om nader kennis te maken !

  Hoe kun je lid worden?
  Je kunt alleen lid worden als je in het bezit bent van een Harley Davidson, en door het volledige lidmaatschapsformulier in te vullen op deze website. Rotterdam Chapter zal je aanvraag in behandeling nemen en je zo snel als mogelijk (in ieder geval binnen een maand) een bericht sturen.

  Lidmaatschap per kalenderjaar? 
  De contributie bedraagt:

  • 65 Euro voor rijdende leden;
  • 35 Euro voor duo passagiers of tweede rijdend lid per gezin;
  • 50 Euro voor donateurs.

  Twijfel je nog aan deze gezamenlijke beleving? Op onze site vind je ook de agenda van ons actieve Chapter. Kom anders eerst eens vrijblijvend langs als er een ride-out georganiseerd wordt en doe mee. Je zult merken dat de beleving van Harley-Davidson met anderen nog veel leuker is dan alleen.